torsdag 26 november 2015

Superhjältar kraft och förmågor, projekt, barns berättande

Superhjältarna inspirerar och gör lärandet roligt och mångsidigt.

Projektet Superhjältar, kraft och förmågor har på senaste tiden kommit att handla mycket om berättande.

Skapandet av egna superhjälte berättelser har vuxit fram som en aktivitet på avdelning Grön. Det som började som ett utforskande av berättande genom färg och bild. Egna bakgrunder/världar till berättandet har skapats i färg och sedan har superhjältar valts ut, dessa har klippts och klistrats in i bakgrunden och det har skapats en egen scen/värld. En pedagog har lyssnat på barnets berättelse kring bilden/scenen/världen som skapats. 

På bilden nedan handlar berättelsen bland annat om..."Superhjältar som spökar ner sig i stenar på dagarna...och mamman som äter upp Captain America och pappan som äter upp Gröna lyktan.."
I berättelsen vävs fantasin och verkligheten samman, barnets tidigare erfarenheter, inre bilder och känslor. En pedagog lyssnar, filmar och skriver ner barnets berättelse. Sedan kan med barnets godkännande berättelsen läsas upp för hela gruppen. Barnet väljer vem eller vilka som är mottagare av berättelsen. 


Det som startade med ett stort intresse hos barnen för leksaker, filmer, tv-program, utklädnader och lekar med superhjältar har växt till ett projekt med en mångfald av olika uttrycksformer. 
Ett projekt där kunskap, kommunikation och läroprocesser vävs samman och samspelet mellan tingen och omvärlden är påtaglig. Ett vidgat språkbegrepp utvecklas genom att berättandet uttrycks på så många olika sätt genom lek, bild, musik, dans och drama. 
Barnens intresse för superhjältar har fångat både barnen och oss pedagoger. Loris Malaguzzi har poetiskt uttryckt det "ett barn har hundra språk". Vi vill eftersträva att i verksamheten och projektet ge utrymme och möjligheter för utforskande och uttryck genom alla olika språk. 

I Lpfö 98 (2010 s. 8-9) står det att verksamheten "skall utgå ifrån barnens erfarenheter, intressen, behov och åsikter. Flödet av barnens tankar och idéer skall tas till vara för att skapa mångfald i lärandet" . 

Genom appen Puppet Pals skapar barnen också egna digitala superhjälte berättelser som projiceras upp på väggen så att fler kan följa handlingen och berättandet. De egna Puppet Pals berättelserna sparas och tittas sedan på om och om igen. 

Superhjältarna har fått ett eget alfabet, det kom till då vi sett hur mycket barnen intresserar sig för bokstäver och då särskilt de bokstäver som deras namn börjar på. 
Vilken superhjälte börjar på samma bokstav som de själva? 
Samtal kring superhjältarna och deras förmågor är ett naturligt inslag i verksamheten. Det inspirerar också mycket till utforskandet av skriftspråket. 

Föräldrarna har på föräldramötet också hjälpt oss att hitta på superhjältar till vårt superhjältealfabet. Det var roligt att höra föräldrarna berätta om superhjältarna de kom på...J, Järnkvinnan, Y, Ytspänning..
Vi fortsätter utveckla alfabetet med så många superhjältar vi kan komma på, på varje bokstav. Vi ska se hur många det kan bli på varje bokstav, det kan bli statistik i form av diagram. 
Hjälp oss gärna hitta på nya superhjältar till superhjältealfabetet. 

Skapandet av egna superhjältar till superhjälte alfabetet har varit fantasifulla och vidgat synen på vad som är en superhjälte och vilka krafter superhjältar kan besitta. Samtal kring superhjältarna och deras förmågor kommer också ofta att handla om makt, våld och kön. 
Hoppas att kunna inspirera...berättande, superhjältar och populärkultur i en härlig mix! 😀

fredag 11 september 2015

Superhjältarna...FaceTime...och lustfyllt lärande!

Vad är det som händer en dag på avdelning Grön? 
Det kommer superhjältar till förskolan... 
Oj? Vilka är det? 
Det är Elsa, Anna, Pippi, Bamse, Turtles, Ninjagos, Spindelmannen, Batman, Kapten Amerika, Thor, Hulken mfl.
De kommer ibland i en ryggsäck, ibland i händerna på någon, ibland i form av en utklädnad eller i fantasin. Superhjältarna förenar i den nya gruppen, de fascinerar med sina olika krafter. 
Nya relationer byggs upp med hjälp av superhjältarna och intresset som barnen delar. Möten sker i fantasileken och samtalen flyter på. 
Erfarenheter om superhjältarna och deras förmågor utbyts. Vi pedagoger rycks med i barnens engagemang och ser hur superhjältarna stärker och knyter samman barnen i den nya gruppen. 
Vi vill spinna vidare på intresset...lärandet är stort och mångsidigt i lekarna som barnen lekar när superhjältarna är med. Valen som barnen själva föreslår till våra samlingar innehåller superhjältar...superhjältar i lekparken..superhjältar i skogen. Superkatten på biblioteket...
Det är en rolig tid nu med lyssnande och prövande från både pedagoger och barn i den nya gruppen. En förskollärarstudent som vi har förmånen av att ha hos oss ett par veckor väcker nya idéer och tankar. Hon är nyfiken, intresserad och har som en uppgift att arbeta tillsammans med barnen i en digital aktivitet. Yes...nu blir vi pedagoger än mer inspirerade. Vi provar FaceTime i skogen...i form av kurragömmalek. 

Spänningsmomentet är påtagligt. Vi får ledtrådar i telefonen om var de som gömt sig befinner sig. 
- Gå uppför berget..bakom en gran...gå rakt fram...mellan stenarna...följ stigen.
Med telefonen i handen går den letande gruppen på jakt efter de som gömt sig. Hela tiden kommunicerar de som letar och de som gömt sig med varandra via telefonerna. Olika lägen, riktningar, rumsuppfattning utforskas i leken. Vi pedagoger ser hur intresset och lusten brinner hos barnen för denna digitala och analoga lek. Rörelse och matematik kommer in på ett naturligt sätt i leken lärande erövras på ett lustfyllt sätt. Nu vill vi utmana och utveckla denna lek vidare...
Kom gärna med förslag...

Nu vill vi på Grön utmana avdelning Röd :-) 

(Kanske blev du också lite inspirerade...Vilken superhjälte vill du vara?)


torsdag 10 september 2015

Jakten på rörelse

det spännande temat kring rörelse fortsätter även under hösten.
Just nu är både barn och pedagoger i full gång att söka efter ett projekt att arbeta med. Vi ser att mycket av det barnen gör handlar om att undersöka fysikaliska fenomen på flera olika sätt.
Hos de yngsta barnen är både ute- och innemiljön en stor inspiration till utforskande och undersökande.
Hos de äldre barnen ser vi ett stort intresse för superhjältar och populärkultur.
De digitala verktygen är en naturlig del av barnens, och pedagogernas, vardag. De stöttar, utmanar och utvecklar kommunikation, språk och berättande i stor grad.

Genom de digitala verktygen har vi även kunnat utveckla vår kommunikation med familjen. De får vara delaktiga och ha inflytande i vår verksamhet på nya sätt.

Nu är det dags att utmana varje enskild avdelning att skriva lite kort om hur ni arbetar med rörelse just nu, och vad ser ni att barnen visar intresse för?

Vi börjar med att utmana avdelning Grön!

Ha en fortsatt trevlig kväll!måndag 10 augusti 2015

äntligen är vi igång igen!

Nu har de flesta barn och personal återvänt till förskolan efter lite ledighet.
Ett gäng barn har nu börjat i förskoleklass och nya barn har skolats in på avdelning Blå.
Barnen är fulla av skratt, glädje och lek.
Just nu är vi alla fulla av förväntan, lust och inspiration inför den stundande hösten.


Många av barnen har bytt avdelning. Nya grupper av barn och personal möts och nya konstellationer skapas. Vi ser fram emot en spännande höst full av lust, lek och lärande.


Superkul att träffa alla igen!


fredag 20 mars 2015

Verksamhetsbesök av två verksamhetschefer

Idag har vi på förskolan haft besök av två verksamhetschefer i kommunen. Det var grundskolans och  gymnasieskolans verksamhetschefer som kom på besök. De var här för att se hur vi på förskolan arbetar samt för att prata om hur vi organiserar för vår verksamhet.
Förskoleområdets förskolchef var självklart också med under förmiddagen.
Besökarna fick ta del av lite olika delar av verksamheten. På Gul fick de vara med på deras samling där det bjöds på sång och rörelselekar. De fick även se hur barnen utifrån olika bilder från aktiviteter kunde göra val. I detta blir barnens inflytande över sin dag väldigt tydlig. Barnens egna intressen och nyfikenhet uppmärksammas och märkvärdiggörs.


Efter ett besök på gul, fick de se hur de yngsta barnen på förskolan arbetade med naturvetenskapliga fenomen såsom friktion, acceleration, hastighet och rörelseenergi när de släppte olika föremål med olika volym och massa nerför en slänt ute på gården.


På grön fick besökarna se några filmklipp på hur de arbetar med rörelse på olika sätt. Dels får barnen upptäcka och utforska fart, hastighet, acceleration, friktion och lutning inomhus. I detta utforskande utmanas sedan barnen vidare och upptäcker och skapar sig nya erfarenheter i ämnet.

På röd fick besökarna träffa några filmskapare, några författare samt några minecraftare som var mitt uppe i sina skaparprocesser. Barnen visade och delade med sig av sina tidigare gjorda skapelser till besökarna, som förstås blev imponerade.

Förutom att vi idag fått visa upp vår verksamhet för intresserade besökare, så har vi rockat sockorna! Vi har alla haft på oss olika strumpor för att hylla olikheter i samhället. Vi har även lyft ämnet och pratat om hur bra det är att alla är olika.


Trevlig helg!

fredag 30 januari 2015

Tema rörelse, utforskande arbetssätt, friktion, acceleration

Tema rörelse är just nu på avdelning Grön inriktat på utforskande av friktion,acceleration och lutning. I backen en bit från förskolan så har detta utforskande fördjupats under veckorna som gått. En liten grupp barn på 6 barn har tillsammans med två pedagoger gått till backen med stjärtlappar. 

I backen har aktiviteten varit enorm :-) 
Barnen har eftersträvat att åka så långt som möjligt. Alltså att ha så hög acceleration som möjligt. Rörelseenergin och lägesenergin har påverkats av tyngd, teknik och lutning på backen. När fötterna lyfts upp från marken går det fortare. Barnens undersökande inriktas i åkningen mycket på att hitta balans och jämvikt för att kunna komma långt och åka fort. 
Ett utdrag ur läroplan för förskolan som passar in i detta sammanhang är:
" Verksamheten ska utgå från barnens erfarenhetsvärld, intressen, motivation och drivkraft att söka kunskaper. Barn söker och erövrar kunskap genom lek, socialt samspel, utforskande och skapande, men också genom att iaktta, samtala och reflektera." Läroplan för förskolan Lpfö 98/10, s.6-7

Vi filmar och fotar barnens aktivitet i backen. Detta blir sedan underlag till reflektion med barnen om de begrepp som de undersöker och utforskar med hjälp av sina egna kroppar och stjärtlapparna i backen. 
Varför går det lättare nu? 
Varför går det trögare nu? 
Vad gör att det går fortare? 
Hur gör jag för att komma längre? 
Hur ser underlaget ut? 
Vilket underlag går fortast?
Utforskandet fortsätter...återkommer med mer bilder och nedslag i detta roliga undersökande och utforskande som fortsätter i backen och i lärmiljön inne och ute på förskolan....