torsdag 26 november 2015

Superhjältar kraft och förmågor, projekt, barns berättande

Superhjältarna inspirerar och gör lärandet roligt och mångsidigt.

Projektet Superhjältar, kraft och förmågor har på senaste tiden kommit att handla mycket om berättande.

Skapandet av egna superhjälte berättelser har vuxit fram som en aktivitet på avdelning Grön. Det som började som ett utforskande av berättande genom färg och bild. Egna bakgrunder/världar till berättandet har skapats i färg och sedan har superhjältar valts ut, dessa har klippts och klistrats in i bakgrunden och det har skapats en egen scen/värld. En pedagog har lyssnat på barnets berättelse kring bilden/scenen/världen som skapats. 

På bilden nedan handlar berättelsen bland annat om..."Superhjältar som spökar ner sig i stenar på dagarna...och mamman som äter upp Captain America och pappan som äter upp Gröna lyktan.."
I berättelsen vävs fantasin och verkligheten samman, barnets tidigare erfarenheter, inre bilder och känslor. En pedagog lyssnar, filmar och skriver ner barnets berättelse. Sedan kan med barnets godkännande berättelsen läsas upp för hela gruppen. Barnet väljer vem eller vilka som är mottagare av berättelsen. 


Det som startade med ett stort intresse hos barnen för leksaker, filmer, tv-program, utklädnader och lekar med superhjältar har växt till ett projekt med en mångfald av olika uttrycksformer. 
Ett projekt där kunskap, kommunikation och läroprocesser vävs samman och samspelet mellan tingen och omvärlden är påtaglig. Ett vidgat språkbegrepp utvecklas genom att berättandet uttrycks på så många olika sätt genom lek, bild, musik, dans och drama. 
Barnens intresse för superhjältar har fångat både barnen och oss pedagoger. Loris Malaguzzi har poetiskt uttryckt det "ett barn har hundra språk". Vi vill eftersträva att i verksamheten och projektet ge utrymme och möjligheter för utforskande och uttryck genom alla olika språk. 

I Lpfö 98 (2010 s. 8-9) står det att verksamheten "skall utgå ifrån barnens erfarenheter, intressen, behov och åsikter. Flödet av barnens tankar och idéer skall tas till vara för att skapa mångfald i lärandet" . 

Genom appen Puppet Pals skapar barnen också egna digitala superhjälte berättelser som projiceras upp på väggen så att fler kan följa handlingen och berättandet. De egna Puppet Pals berättelserna sparas och tittas sedan på om och om igen. 

Superhjältarna har fått ett eget alfabet, det kom till då vi sett hur mycket barnen intresserar sig för bokstäver och då särskilt de bokstäver som deras namn börjar på. 
Vilken superhjälte börjar på samma bokstav som de själva? 
Samtal kring superhjältarna och deras förmågor är ett naturligt inslag i verksamheten. Det inspirerar också mycket till utforskandet av skriftspråket. 

Föräldrarna har på föräldramötet också hjälpt oss att hitta på superhjältar till vårt superhjältealfabet. Det var roligt att höra föräldrarna berätta om superhjältarna de kom på...J, Järnkvinnan, Y, Ytspänning..
Vi fortsätter utveckla alfabetet med så många superhjältar vi kan komma på, på varje bokstav. Vi ska se hur många det kan bli på varje bokstav, det kan bli statistik i form av diagram. 
Hjälp oss gärna hitta på nya superhjältar till superhjältealfabetet. 

Skapandet av egna superhjältar till superhjälte alfabetet har varit fantasifulla och vidgat synen på vad som är en superhjälte och vilka krafter superhjältar kan besitta. Samtal kring superhjältarna och deras förmågor kommer också ofta att handla om makt, våld och kön. 
Hoppas att kunna inspirera...berättande, superhjältar och populärkultur i en härlig mix! 😀

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar